Amsterdamse School Museum Het Schip zoekt vrijwilligers voor woningbouwcomplex Het Schip en Bezoekerscentrum De Dageraad.

Amsterdamse School Museum het Schip is zich bewust van haar maatschappelijke positie in het kader maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen wij op de volgende manieren:

De vaste medewerkers van Museum het Schip.

Museum Het Schip is onder de naam Stichting De Golf door de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)