Samenwerkingen en partners

Museum Het Schip is trots op de samenwerkingen met andere musea en instellingen!

Binnenland

Ambacht in Beeld
Ambacht in Beeld Festival
Jaarlijks terugkerend festival waarin het ambacht centraal staat. De Hallen in Amsterdam worden gedurende één weekend in september omgetoverd in een openbare werkplaats. Museum Het Schip verzorgt hier ieder jaar workshops voor kinderen.
Logo ARCAM
ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam
Hét centrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in Amsterdam. Museum Het Schip werkt op regelmatige basis samen met Arcam.

 

 

logo Crafts council
Crafts Council Nederland
Sinds 2013 het overkoepelend platform voor het hedendaagse creatieve ambacht. Tijdens de door Crafts Council georganiseerde Maakdagen biedt het Schip ambachtelijke workshops voor kinderen.
 

 

Van Eesteren
Van Eesteren Museum
Laat je kennismaken met het cultuurhistorisch erfgoed van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Museum Het Schip werkt op regelmatige basis samen met het Van Eesteren Museum.

 

EFL
European Federation for Living
EFL is een Europees netwerk dat werkt in het belang van haar leden, met het doel duurzame huisvesting te realiseren door middel van samenwerking, betere toegang tot onderzoek en innovatie. Zij zijn een belangrijke partner voor de tentoonstelling 'Bruno Taut, de fantasie voorbij' (voorjaar 2020).

 

kroplogo27
Hildo Krop Museum
Het Hildo Krop Museum beheert de Hildo Krop collectie voor de gemeente Steenwijkerland. Ook hebben zij zich tot taak gesteld ieder jaar een facet van Krops veelzijdigheid uit te vergroten en daarover zo mogelijk een publicatie uit te brengen.

 

HMC
Hout en Meubilerings College Amsterdam
Het HMC leidt studenten op tot creatieve vakmensen voor wie nu en in de toekomst plek is op de arbeidsmarkt. Museum Het Schip biedt educatieve rondleidingen met de focus op ambachten binnen de Amsterdamse School.

 

logo iconichousesorg 80
Iconic Houses
Internationaal netwerk dat architectonisch significante huizen en kunstenaarsverblijven uit de 20ste eeuw met elkaar verbindt. In samenwerking met Iconic Houses organiseert Museum Het Schip op regelmatige basis lezingen en symposia.made in the pijp
MADE IN THE PIJP
Ruim dertig ambachtelijke bedrijven in de Amsterdamse Pijp hebben zich in 2006 verenigd in De Vereniging Ambachtelijke Bedrijven De Pijp oftewel MADE IN DE PIJP. Bezoekerscentrum De Dageraad faciliteert tentoonstellingsruimte voor de producten van deze bedrijven.
 


VR logo woordbeeld RGB
Vereniging Rembrandt
De Vereniging Rembrandt zet zich met ruim 15.500 bevlogen leden zet zij zich in voor de bescherming en versterking van onze openbare kunstcollecties. In 2012 kocht Het Schip met steun van Vereniging Rembrandt een prachtig slaapkamer ameubelement van Piet Kramer aan.Logo Vrije Academie
Vrije Academie 
De Vrije Academie is al sinds 1990 het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst & cultuur en maakt culturele kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. Museum Het Schip en De Dageraad faciliteren lezingenreeksen van de Vrije Academie gerelateerd aan architectuur.

 


Buitenland

Logo Aurea Cultura i Art
Aurea Cultura i Art
Een in Spanje gevestigde organisatie met jarenlange ervaring in de kunstwereld. Hun corebusiness bestaat uit het organiseren van tentoonstellingen: in 2018 realiseerden zij in samenwerking met Museum Het Schip de succesvolle tentoonstelling 'Gaudí en de Amsterdamse School'.

 

GI Logo horizontal green sRGB
Goethe Institut
Het Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Zij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele samenwerking. Zij zijn een belangrijke partner voor de tentoonstelling 'Bruno Taut, de fantasie voorbij' (voorjaar 2020).