Het Schip, gevel Postkantoor, ©Marcel Westhoff

Bestuur / ANBI-status

Naam:
Museum Het Schip is de handelsnaam van Stichting De Golf.
Museum Het Schip staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam Stichting De Golf.
Kamer van Koophandel nummer Museum Het Schip / Stichting De Golf: 41217024
RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8059.32.896

Adres:
Museum Het Schip
Oostzaanstraat 45
1013 WG Amsterdam

Directie
Directeur: Alice Roegholt
Zakelijk directeur: Josee Roël

Bestuursleden tot 31-3-2020
Vladimir Stissi, voorzitter
Ab Vos, secretaris
Gerard Anderiesen 

Raad van Toezicht vanaf 1-4-2020
Ab Vos
Gerard Anderiesen
Vera Carasso
Iljan van Hardevelt
Michael Daane Bollier

Beloningsbeleid RvT
De voorzitter en de leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd.
De door de leden van de raad van toezicht gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting wordt aan de leden door de stichting vergoed.

 

Beleidsplannen en financiële verantwoordingen.