Het Schip, gevel Postkantoor, ©Marcel Westhoff

Bestuur / ANBI-status

Naam:
Museum Het Schip en Museum De Dageraad staan bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam Stichting Amsterdamse School Museum Het Schip.
Kamer van Koophandels nummer van Stichting Amsterdamse School Museum Het Schip is 41217024. 
BTW nummer: 8059 3289 6B01

Museum Het Schip heeft een ANBI status:

RSIN / fiscaal belastingnummer ANBI: 805932896.
Bekijk de ANBI verklaring

Adres:
Museum Het Schip
Oostzaanstraat 45
1013 WG Amsterdam

Bestuur
Directeur-bestuurders: Alice Roegholt, Josee Roël

Bestuursleden tot 31-3-2020
Vladimir Stissi, voorzitter
Ab Vos, secretaris
Gerard Anderiesen 

Raad van Toezicht vanaf 1-4-2020
Ab Vos
Gerard Anderiesen
Vera Carasso
Iljan van Hardevelt
Michael Daane Bolier

Beloningsbeleid RvT
De voorzitter en de leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd.
De door de leden van de raad van toezicht gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden aan de leden door de stichting vergoed.

 

Beleidsplannen en financiële verantwoordingen.