Schenking

Een periodieke schenking is een vast jaarlijks bedrag, voor een minimale periode van vijf jaar. Het bedrag is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een overeenkomst met Museum Het Schip. Dit gaat in de vorm van een formulier van de Belastingdienst, om de schenking aan te melden bij het Museum.

Ook éénmalige schenkingen zijn van harte welkom. Voor de Belastingdienst mag u ook deze gift aftrekken. Alle schenkingen en giften kunnen worden overgemaakt naar rekening NL 17 INGB 0005 0833 87, ten name van Museum Het Schip, onder vermelding van Donatie.