Youth and Architecture

Bij Museum Het Schip leren leerlingen over architectuur. De expressionistische bouwwerken van de Amsterdamse School worden aan de hand van een les en een workshop getoond en uitgelegd. Na de les gaan de leerlingen naar buiten en maken zij foto's maken van de Amsterdamse School ontwerpen. Het prachtige gebouw waar het museum zich in bevindt leent zich daar goed voor.

Bij tijdelijke tentoonstellingen plaatst Museum Het Schip de Amsterdamse School in een bredere context door deze bijvoorbeeld naast de werken van Gaudí in Barcelona te leggen of door deze stijl te vergelijken met de stijl van het Nieuwe Bouwen in sanatorium Zonnestraal. In 2020 keken we specifiek naar het werk van de Duitse architect Bruno Taut die net als de Amsterdamse Schoolarchitecten kleurige en expressieve arbeiderswijken ontwierp.

Leerlingen krijgen een beknopte fotografie workshop waarna zij vervolgens zelf aan de slag gaan met de opdracht. De foto's worden op onze website Youthandarchitecture gepresenteerd.