Verbinding

Onderzoek in Amsterdam wees onlangs uit dat ongeveer 80.000 mensen zich ernstig eenzaam voelen in de hoofdstad. Dat is ongeveer 10% van de bevolking. In samenwerking met de gemeente Amsterdam (West Verbindt) en maatschappelijke organisaties als Cordaan, Hebron, Buurtcentrum de Horizon en Combiwell creëren we een aanbod dat mensen verbindt met elkaar en met hun omgeving en hen het gevoel geeft ertoe te doen. In 2021 is een pilot gestart met een groep bezoekers in samenwerking met Hebron. De expertise van de educatoren van Museum Het Schip en Buurthulp West worden hierin gebundeld. Eind 2021 werd de eerste speciale tentoonstelling met de werken van deze groep bezoekers deels in het Museum en deels in Hebron getoond.

In 2022 wordt deze succesvolle samenwerking vervolgd, en worden de partnerschappen met Cordaan en Combiwel uitgebreid. 

Reactie van een bezoeker:

"De workshops waren alle vijf heel fijn om te doen, telkens ingeleid met een duidelijke uitleg (houtskool tekenen, tegels maken, batikken, affiches maken en linoleum snijden). Het te gebruiken materiaal was zeer geschikt. De pubquiz was zeer leerzaam en leuk met mooie prijzen. Ik kijk uit naar de expositie van al ons werk. Heel hartelijk dank voor de boeiende middagen. Hopelijk komt er volgend jaar een nieuwe reeks workshops."