Schwedt 01,  ©Geert Heijink

Een kunstzinnige kijk op huisvesting in Oost-Duitsland

Vanaf 2 juni t/m 10 oktober 2019 is in de lunchroom van Museum Het Schip de tentoonstelling 'Een kunstzinnige kijk op huisvesting in Oost-Duitsland' te zien. In deze duo-expositie tonen Erik Timmermans en Geert Heijink schilderijen en foto’s die zijn geïnspireerd door de volkshuisvesting in naoorlogs Oost-Duitsland.

In de jaren zestig en zeventig werden in Oost-Duitsland op grote schaal woningen voor de arbeiders gebouwd. Daarbij was er weinig aandacht voor architectuur. Door gebrek aan geld en uit ideologische overwegingen werd gekozen voor één bouwwijze, met veel nadruk op techniek. Het land was communistisch en stond bekend als de Duitse Democratische Republiek (DDR). 

De geprefabriceerde, grijze flats uit de voormalige DDR worden vaak gezien als metafoor voor anonimiteit en een door de totalitaire staat opgelegd keurslijf. Maar is dit wel het hele verhaal? Erik Timmermans laat ook een andere kant zien. Hij wil de monotone patronen van de zogenoemde Plattenbauten doorbreken. Met zijn reeks Platte Art bouwt en schildert hij met standaardelementen nieuwe, meer kleurrijke gevelstructuren. Daarmee wil hij de mens achter de façade een plek geven.

Dat de Plattenbauten niet alleen grijs en troosteloos zijn bewijst de Kunst am Bau - kunst in de architectonische, openbare ruimte – die vele flats opsiert in de DDR. Kunst am Bau was in de DDR  een instrument om het volk ideologisch op te voeden. Veel gevelkunstwerken zijn 30 jaar na de val van de Muur nog steeds te bewonderen. Fotograaf Geert Heijink laat zien hoe de Kunst am Bau weliswaar overleeft, maar hoe zij haar propagandistische waarde heeft verloren. Wat rest zijn verweesde overblijfselen, decorstukken van een verdwenen verleden.

Onderdeel van de expositie zijn kleine vitrinekasten met daarin aan de huisvesting verbonden attributen uit de DDR. Deze zijn afkomstig uit het DDR-museum in Monnickendam.