Slechtziende en blinde bezoekers

Museum Het Schip is finalist van de Raak Stimuleringsprijs 2021. Het is afhankelijk van het aantal publieksstemmen of hiervoor de eerste (€30.000), de tweede (€20.000) of de derde prijs (€10.000) gewonnen wordt. In het plan dat wij hebben gemaakt voor de doelgroep staat aangegeven wat we mét en voor hen willen doen.

We zijn al begonnen met:

  • Het samenstellen van een peergroup met blinden en slechtziende bezoekers
  • Het maken van een plan met een planning wanneer we e.e.a. gerealiseerd willen zien
  • Onderzoeken hoe we de financiering rond kunnen krijgen om het plan in zijn geheel uit te kunnen voeren.

Begin december 2021 weten we welke prijs we krijgen uitgereikt en kunnen we de plannen gaan starten. Daarbij hoort o.a.:

  • De trainingen van medewerkers en vrijwilligers i.s.m. kenniscentra
  • Vooronderzoek van de toegankelijkheid in beide musea door de kenniscentra
  • Het ontwikkelen en aanbieden van een rondleiding door de vaste collectie inclusief een aanraaksessie in het workshopatelier Museum Het Schip
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van speciale rondleidingen georganiseerd bij tijdelijke tentoonstellingen in Museum het Schip
  • Het ontwikkelen van rondleidingen in Museum De Dageraad en in de stad Amsterdam. 

Aanwezige hulpmiddelen:

Op dit moment hebben blinde en slechtziende bezoekers nog een begeleider nodig om het museum te bezoeken. Individuele bezoekers raden we aan een begeleider mee te nemen. Groepen bezoekers kunnen wel ontvangen worden, eventueel onder begeleiding van een expert vanuit onze samenwerkingspartners.