Welwyn Garden City memorial garden viewed from the north in May 2017.

(Zoom)lezing De tuinstadgedachte

De tuinstadgedachte is actueler dan ooit; discussies over duurzaamheid, coöperatief wonen en groen in de stad zijn de orde van de dag. Deze lezing gaat in op de ontwikkeling van de tuinstadgedachte en de bouw van tuindorpen en tuinsteden.

De tuinstadgedachte ontstond aan het eind van de 19e eeuw als antwoord op de slechte woonomstandigheden in de grote steden. In tegenstelling tot dicht op elkaar gebouwde, donkere huizen en straten was men op zoek naar manieren van bouwen waarbij ruimte was voor licht, ruimte en groen. Daarbij ging het niet alleen om nieuwe stedenbouwkundige structuren maar ook om nieuwe vormen van samenleven.
Het was Ebezener Howard die in Engeland deze ideeën verwoordde in zijn beroemde boek ‘Garden Cities of To-Morrow’. Dit boek gaf de aanzet tot een internationale beweging die regelmatig het opzetten van tuinsteden besprak. In Engeland ontstonden op enige afstand van Londen de tuinsteden Letchworth en Welwyn die voor velen als voorbeeld gingen dienen. In Berlijn bouwde de architect Bruno Taut een aantal tuinstadwijken. In Nederland begon Frederik van Eeden zijn kolonie Walden en werden op initiatief van ondernemers of bevlogen bestuurders overal tuindorpen gebouwd, vaak in de stijl van de Amsterdamse School.

De tuinstadgedachte heeft in de wereld verschillende vormen gekregen. Er zijn beroemde tuindorpen uit voortgekomen maar ook echte tuinsteden en zogenaamde New Towns. Belangrijk in Nederland was na de Tweede Wereldoorlog ook de wijkgedachte, waarmee het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen in een gezonde omgeving werd bevorderd.

In 1924 vond in Amsterdam het grote tuinstadcongres plaats. Amsterdamse School Museum Het Schip wil 100 jaar later de tuinstadgedachte weer nieuw leven in blazen. Daarom organiseert het museum met verschillende partners, waaronder de gemeente Hilversum, de komende jaren allerlei activiteiten. Deze lezing is een begin. In 2024 zullen alle activiteiten uitmonden in één grote tentoonstelling en een internationaal congres.