Publieke Werken en de Amsterdamse School 1915-1935

16 februari t/m 1 september 2018

De Dienst der Publieke Werken was de gemeentelijke dienst die tussen 1856 en 1980 voor een belangrijk deel bepaalde hoe Amsterdam eruit zag. Bruggen, straatmeubilair, overheidsgebouwen, scholen, badhuizen en tramremises - ze werden allemaal in opdracht van de gemeente Amsterdam gebouwd. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er als gevolg van de Industriële Revolutie veel arbeiders naar Amsterdam om in de fabrieken te werken. De stad moest uitbreiden; er moesten in rap tempo nieuwe wijken worden gebouwd, met openbare gebouwen, bruggen en straatmeubilair. De Dienst Publieke Werken besloot vanaf 1910 een aantal jonge architecten en kunstenaars aan te stellen die deze nieuwe wijken allure moesten geven. 

Veel kunstenaars en architecten die tussen 1915 en 1935 voor de dienst werkten, zouden later grote namen worden in de Amsterdamse School, zoals Michel de Klerk, Hildo Krop, Piet Kramer en Joan van der Meij. De architecten maakten prachtige ontwerpen voor gebouwen, die vaak werden voorzien van fraaie interieurs en beeldhouwwerk. Ook aan de bruggen en het straatmeubilair besteedden ze veel zorg. Deze bijzondere Publieke Werken zijn nog steeds overal in Amsterdam te bewonderen.

De tentoonstelling toont de mooiste foto’s van deze architectuur en kunst. Van de belangrijkste architecten zullen originele kunstwerken en tekeningen te zien zijn. De YouTube trailer voor de tentoonstelling vindt u hier.