Educatie

Het Schip, hoek Zaanstraat Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

Primair onderwijs / buitenschoolse opvang

Kijken en ontdekken staan centraal in ons educatieprogramma voor primair onderwijs en bso.

Het Schip, toren, ©Marcel Westhoff

Voortgezet onderwijs

Architectuur wordt leuker en mooier als je er doorheen loopt. Ons educatieprogramma voor het voortgezet onderwijs stimuleert kijken en ervaren.

Het Schip, Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

MBO

In het educatieprogramma van Museum Het Schip voor het mbo worden leerlingen uitgedaagd de Amsterdamse School architectuur dieper te doorgronden. 

Het Schip, Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Het educatieprogramma van Museum Het Schip voor hbo en wo stelt zowel de kunstzinnige als de sociaal historische en stedenbouwkundige geschiedenis van de Amsterdamse School centraal. 

Het Schip, detail dak, ©Marcel Westhoff

Stage

Museum Het Schip biedt stageplaatsen aan voor degenen die in een museum willen werken.