Educatie

Het Schip, hoek Zaanstraat Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

Primair onderwijs / buitenschoolse opvang

Kijken en ontdekken staan centraal in ons educatieprogramma voor primair onderwijs en bso.

Het Schip, toren, ©Marcel Westhoff

Voortgezet onderwijs

Architectuur wordt leuker en mooier als je er doorheen loopt. Ons educatieprogramma voor het voortgezet onderwijs stimuleert kijken en ervaren.

Het Schip, Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

MBO

In het educatieprogramma voor het mbo worden leerlingen uitgedaagd de Amsterdamse School architectuur dieper te doorgronden. 

Het Schip, Hembrugstraat, ©Marcel Westhoff

Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Het educatieprogramma voor hbo en wo stelt zowel de kunstzinnige als de sociaal historische en stedenbouwkundige geschiedenis van de Amsterdamse School centraal. 

Het Schip, detail dak, ©Marcel Westhoff

Stage

Museum Het Schip biedt stageplaatsen aan voor degenen die in een museum willen werken.