Steunbetuigingen

Raadsadres

Op 23-10-2020 verstuurde Museum Het Schip een noodkreet naar de gemeente Amsterdam. Lees het Raadsadres hier.


Steunbetuigingen

Museum Het Schip ontving de afgelopen tijd diverse steunbetuigingen, waaronder van de Getty Foundation. Lees ze hier onder:

 

In de media:  

  

Steunbetuigingen van bezoekers:

Steunfilmpje Rob Zwetsloot

Geachte directie,

Het Amsterdamse museum ’t Schip is een schatkamer van kennis, beeldmateriaal en attributen over architectuur en aanverwante kunst uit de periode 1915-1935 in Nederland en daarbuiten.
Prominent is de plaats van de architectuur van de Amsterdams School. Terecht want dat is een wereldwijd betekenisvolle kunststroming.
In het museum heerst een grote betrokkenheid bij alle medewerkers, erop gericht om de bezoekers zo leerzaam mogelijk te informeren over deze bewogen periode in de geschiedenis van de vorige eeuw.
Ik zelf heb Alice Roegholt’s bevlogenheid ervaren bij de voorbereiding van de expositie Amsterdamse School in West Brabant, specifiek rond het werk van de Roosendaalse Amsterdamse School-architect Jac. Hurks in het Tongerlohuys te Roosendaal.
Als bezoeker van ’t Schip ervaar je de overweldigende hoeveelheid goed gedocumenteerde informatie die beschikbaar is. Deze moet onderhouden en uitgedragen worden om de geschiedenis van deze bijzondere kunstrichting te begrijpen en herkennen.
Dit alles mag niet verloren gaan vanwege de enorme betekenis ervan tot ver buiten onze grenzen.
’t Schip moet blijven, voor Amsterdam, voor Nederland, voor iedereen.

Vic Wendel, Roosendaal


Met veel plezier heeft onze organisatie, Kunst in Zicht Groningen (kunsteducatie) Museum Het Schip bezocht. Een verassend museum met een prachtige presentatie over de Amsterdamse School en de volkshuisvesting. Enthousiaste gidsen hebben ons rondgeleid door het schitterende gebouw en door de Spaarndammerbuurt. Een prachtige manier  om kennis te maken met de ambachten die in de tijd van de Amsterdamse School tot de bijzondere bouw en sierkunst hebben geleid.

Het is een schande dat dit wereldberoemde culturele erfgoed door bezuinigingen niet meer de aandacht krijgt die het verdient.
Stichting Kunst in Zicht Groningen

Lieve mensen,

Het voortbestaan van het museum Het Schip is belangrijk , het toont de ontwikkeling van een roemruchte architectuur ontwikkeling en de opkomst van de Spaarndammer buurt in Amsterdam, daarom is Het Schip het toonbeeld van de ontwikkeling van een stad en een deel van de bevolking van Amsterdam en dat verdient gespaard en getoond te worden.
Dus onze steun hebben jullie.

Peter Weeda
Kees van Twist (oud-directeur van het Groninger Museum)

Het Schip.

Een begrip voor de Amsterdamse School Bouwkunst.
Totale harmonie in het Nieuwe Bouwen voor ‘de arbeiders’

Ik wist niet wat ik zag toen ik eens – toevallig! – in Amsterdam was en in de buurt kwam. Toen stond het gebouw nog grotendeels in de steigers, maar je zag het meteen: wát een schoonheid! Alles, maar dan ook álles even harmonisch vorm gegeven. En je ruikt bijna de socialistische levensvisie die achter deze bouwontwerpen ligt. Hoe kon het dat ik dit wonder niet kende?
Ik liep rond het blok, over het plein ernaast, door de straat erachter … alles is even bijzonder. Zelfs de huisnummers zijn vernieuwend en fraai vorm gegeven. De harmonie, de idealistische uitgangspunten van deze bouwstijl … het spat ervan af.

Maar wat nu? Wordt er flink gesneden in de subsidie-bijdrage?

Er is met recht veel moeite en geld ingepompt om te restaureren en het resultaat mag er zijn. Het staat er nu voor jáááren fraai bij. En dan zou dit museale gebouw met al zijn mogelijkheden in financiële problemen komen?

Dan zou er geen geld meer zijn om dit schitterende tijdsbeeld in stand te houden?
Dan zou al de moeite van de restauratie niet meer te bezichtigen zijn?

DAT KAN NIET.
DAT MAG NIET.
LAAT HET OPEN BLIJVEN

Nelleke Hellingman

Dear Madam,
Dear Sir,

We were lucky to visit "Het Schip museum" and to follow the guided tour. It was very well organised and we learned a lot about the history of public housing and architecture of Amsterdam school. As non professional photographer, we really enjoyed the beautiful construction and details of the buildings; as well as the post office ! 

With kind regards and best of luck,
Mr & Mrs Michel Stoffel
Belgium

 

Geachte directie,

Graag stuur ik uw deze steunbetuiging, die u wat mij betreft in elke actie ter ondersteuning van Het Schip mag gebruiken.

Als universitair docent ben ik diverse malen met groepen studenten Geschiedenis op bezoek geweest bij museum Het Schip. Dit voor cursussen over sociale geschiedenis en het "arbeidersvraagstuk" rond 1900 aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. De rondleidingen door en bezoeken aan het museum, en de stadswandelingen door de Spaarndammerbuurt, waren altijd een groot succes. Het is voor studenten een bijzondere ervaring om de geschiedenis van sociale problematiek - en de oplossingen daarvoor - zo beeldend en indringend mee te maken. Er zijn maar weinig musea in Nederland die specifiek aan sociale problemen en oplossingen zijn gewijd. Het Schip is daarbij extra bijzonder omdat het geschiedenis en kunstgeschiedenis combineert. Het museum is prachtig ingericht en een toonbeeld van schitterende architectuur. De rondleiders waren altijd zeer vakkundig. De studenten beoordeelden de excursies naar Het Schip ieder jaar dan ook weer als zeer leerzaam en interessant. 

Adriejan van Veen

Universitair docent Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

 

L.S.

Graag wil ik een adhesiebetuiging geven aan het idee om Museum Het Schip te behouden. Een financiële suppletie is op zijn plaats daar dit museum een vitale slagader vormt voor de architectonische historie van de ‘Amsterdamse School’ en de wederzijdse beïnvloeding van de omgevende vormgevers en kunstenaars, niet alleen voor Amsterdam en Nederland als geheel maar ook in Trans-Europees en wereldwijd verband. 

Marianne Hesp- Abbenhuis

 

Beste Directie 'het Schip'

Vorig hadden we een reünie van 15 studievrienden uit de jaren '70 bij mij thuis in Amsterdam. Altijd organiseren we bij zo'n bijeenkomst een cultureel historisch bezoek. Daarvoor had ik museum het Schip uitgekozen met een rondleiding door de Spaarndammerbuurt om de groep kennis te laten maken met de bouwstijl van de Amsterdamse School. Het bezoek en de rondleiding waren een groot succes mede door de toegewijde en enthousiaste dame die de rondleiding verzorgde. Een groot deel van de groep maakte hier kennis met een stukje Amsterdamse geschiedenis en cultuur die ze niet kende. Dit museum moet zeker blijven als belangrijke Amsterdamse 'landmark''.

Denis Hageman

 

Dierbaar ‘Schip”, 

Al jaren sta ik paf van je ongehoorde verschijning en oogverblindende schoonheid. Als bootjesman ben ik een en al oog voor je wellustige scheepse en bouwkundige vormen. Geboren en getogen als sociaal democraat vervult het me met trots dat ze dat voor elkaar hebben gekregen, deze sublieme combinatie van kunst en functie. Ik word er opschepperig van en vertel aan Jan en alleman dat ze alles wat ze daarvoor hebben gezien kunnen vergeten, vergaap je aan de buitenkant en “ga Het Schip in!” 

Dames en heren van de gemeenteraad, jullie staan elke dag weer voor moeilijk afwegingen m.bt. wie welk offer moet brengen; vaak hartverscheurend want het liefst zou je ‘alles’ mogelijk willen maken. De keuze tussen geld voor een Museum of bijvoorbeeld wijkverpleging is een pijnlijke, je gunt het ze beiden evenzeer. Het geld dat het Schip te kort komt heeft zeer waarschijnlijk te maken met een lopende begroting probleem - de investeringen zijn in geval van het Schip al grotendeels gedaan. Die investeringen moeten wel renderen en daarvoor moeten exploitatie kosten gemaakt, als je die niet maakt kachelt het rendement en de waarde van de investering achteruit. 

Administratief dien je investering en exploitatie begroting streng te scheiden - en dat is maar goed ook- er bestaat echter ook zo iets als een garantstelling. 'Wij', jullie van de gemeenteraad & ik zijn er van overtuigd dat het op langere termijn weer goed komt met de exploitatie begroting van de gemeente en die van Het Schip omdat de stad en dit museum in meerdere opzichten zo waardevol zijn.

Is het voor jullie als gemeenteraad te overwegen dat de gemeente garant staat voor de exploitatie begroting van Het Schip en dat het museum door een soortement ‘rekening courant’ bij een financiële instelling voorlopig kan lenen om de exploitatie voort te zetten?

Hartelijke groet,

Bart Buwalda

Museum Het Schip is het enige museum compleet gericht op de Amsterdamse School en maakt daarmee een uniek stukje Nederlandse architectuur toegankelijk voor Amsterdammers, Nederlanders en vele buitenlandse bezoekers. Amsterdam zonder een museum over de Amsterdamse School lijkt mij dan ook ondenkbaar!

Met vriendelijke groet,

Caroline Coffrie
Conservator BPD Kunstcollectie

 

Geachte directie

Het Nut Wassenaar ziet terug op een bijzonder geslaagde dag excursie georganiseerd  door Museum Het Schip. De deelnemers hebben genoten van de rondleiding en de collectie welke zich in de school bevindt  Hulde voor de gids welke ons  buiten heeft rondgeleid. Bijzonder interessant en heel jammer als het museum niet zou kunnen blijven bestaan. Ons middag programma bestond uit een rondrit om de gebouwen en beelden in de Amsterdamse school stijl te bewonderen. Laat dit Museum niet verloren gaan .

Maatschappij tot Nut van het algemeen Wassenaar. 

 

Beste mensen,

Met veel plezier wij het unieke  Amsterdamse Museum Het Schip bezocht. Een verrassend museum met een prachtige presentatie over de Amsterdamse School en de volkshuisvesting. Met vele rondleidingen en activiteiten zoals lezingen en workshops om kennis te maken met de ambachten die in de tijd van de Amsterdamse School tot de prachtige bouw- en sierkunst hebben geleid. Dit keer aangevuld met een interessante tentoonstelling over Bruno Taut.

Het zou een groot verlies voor Amsterdam en Nederland zijn als dit Museum niet voortgezet kan worden.

Leden van de Kunst- en Cultuurclub ABNAMRO.

 

Museum Het Schip vertelt op een prachtige aansprekende manier over de sociale een architecturale geschiedenis van Amsterdam. Het is uniek in de wereld en Het Schip weet de hele wereld naar de Spaarndammerbuurt te trekken. In de loop van de jaren is er met zoveel aandacht en liefde aan dit project gewerkt, dat we al die energie niet zomaar mogen laten gaan. Wat verliezen we straks?

Een plek van inspiratie, schoonheid, educatie, geschiedenis, een baken voor de buurt, een trekker voor toeristen, een aandachtsvolle plek die volkomen duurzaam verbouwd is en een voorbeeld is voor anderen monumenten. Als je ergens de liefde voor de stad, de geschiedenis en de lange termijn verbinding voelt, is het wel hier.
Succes gewenst aan het sterke team dat dit voor elkaar heeft gekregen!

Jorien Röling, medewerker Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam

 

Wij hebben genoten van ons bezoek aan museum het Schip.
De geschiedenis van de volkshuisvesting wordt doeltreffend in beeld gebracht en de kennis daarvan bij de rondleiders is indrukwekkend. Het feit dat je rondwandelend in de buurt de resultaten kan zien, maakt het bezoek doorlopend boeiend. Alle schaalniveaus van stedenbouw tot vensterbank zijn te zien. Ook het feit dat in de nabijgelegen Houthavens de huidige stand van zaken te aanschouwen is, brengt verdieping in de materie. Wij menen dat dit Museum een onvervangbare bijdrage levert aan ons erfgoed.

Met vriendelijke groet
Mieke Bosse
Scala architecten

 

Beste directie,

We hebben voor de BIZ Beethovenstraat architectuurrondleidingen georganiseerd in samenwerking met museum Het Schip en een boekje uitgebracht over de Amsterdamse School. Beide projecten werden erg goed ontvangen, omdat zowel locals als internationals op deze manier in aanraking komen met de Amsterdamse School. We hebben de samenwerking als erg prettig en professioneel ervaren.

Om straks de juiste toeristen naar de stad te trekken, kunnen architectuur en stedenbouw en dan met name de Amsterdamse School belangrijke onderwerpen worden. Hierin speelt een kenniscentrum en museum als Het Schip een belangrijke rol. Wij hopen dan ook dat het museum in staat wordt gesteld om de deuren open te houden en de verschillende activiteiten te blijven uitvoeren en een nog grotere rol krijgt in de marketing van Amsterdam.

Hartelijke groet,

Vincent

 

De coöperatieve woonvereniging 'Het Nieuwe Huis' heeft al jaren contact met Museum 'Het Schip'. Bijvoorbeeld bij de viering van het 100 jarige bestaan. Er zijn destijds lezingen gegeven over de relatie tussen het gebouw en de vereniging 'Het Nieuwe Huis' en de Amsterdamse school. Alles op vrijwillige basis en met enthousiasme voor het doorgeven van de geschiedenis.

Het Schip moet blijven bestaan en is voor de stad Amsterdam van onschatbare waarde. Bij verlies van dit museum zal Amsterdam een belangrijk deel van haar geschiedenis missen.
 
De hartelijke groeten,
Biem

 

Beste mensen van Museum Het Schip,

Persoonlijk hebben mijn zus en ik genoten van ons bezoek aan Het Schip een paar jaar geleden, van de kleine maar o zo mooie collectie in het museumcentrum zelf, maar niet minder van de heldere rondleiding in en om het gebouw. Vooral het gedeelte over de ontwikkeling van de eerste ontwerpen voor de Amsterdamse School was een openbaring voor ons. 

In een volgend bezoek met vriendinnen leerden we weer andere zaken over architectuurontwikkelingen. Als docent Nederlands als Tweede Taal ben ik daarna nog een paar maal geweest. De groepen buitenlandse studenten waren niet minder enthousiast. Zij waren vooral geïnteresseerd hoe arme Amsterdammers rond 1900 leefden en in de zorg voor de arbeiders, en de nieuwe behuizingen. 
De rondleidingen werden voor hen enigszins aangepast, wat we zeer waardeerden. 

Het Schip is kortom een mooi museum dat uiteenlopende groepen mensen een deel van de Amsterdamse geschiedenis laat zien op een aantrekkelijke manier. Mijn cursisten en ik werden er oprecht blij van!

Laten we hopen het Het Schip nog heel lang kan bestaan.

 

Geachte,

Vaak heb ik met groepen van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (VU vanaf 50) van de Vrije Universiteit in Amsterdam, het Schip bezocht. Een hoorcollege (i.c.m. bezoek) over de architectuur van de Amsterdamse School maakt deel uit van de leergang Kunstgeschiedenis. De rondleidingen zijn altijd zeer informatief en verdiepend. Na de recente restauratie zijn weer veel nieuwe details te ontdekken. Het niet meer kunnen bezoeken van Het Schip zou een enorme aderlating zijn wat betreft een onderwerp wat de Amsterdamse architectuur na 1900 zo bijzonder maakt. Wees trots op dit unieke stukje architectuur en haar bijzondere geschiedenis.

Vriendelijke groet,

Frans Henk Hoekstra
Kunsthistoricus
Docent HOVO Vrije Universiteit Amsterdam/Radboud Universiteit Nijmegen

 

Wij hebben, als communicatievereniging, diverse malen het Museum Het Schip bezocht. Het gebouw en de tentoonstellingen zijn boeiend en inspirerend. De gastvrijheid en rondleidingen geven een extra meerwaarde aan de tentoonstellingen. Het is een prachtig museum met een gemotiveerde staf.  Voor de leden van onze vereniging, alle Amsterdammer en geïnteresseerden in binnen- en buitenland zou het een zwaar verlies zijn als dit prachtige museum (tijdelijk) moet sluiten.

De leden en bestuur van het Communicatienetwerk Amsterdam

 

Ons 25 jarig huwelijksfeest hebben we vorig jaar gevierd bij de Roeivereniging de Amstel tegenover Muzenplein  en stond in teken van Amsterdams school. In overleg met Alice Roegholt hebben we met twee groepen een op maat gesneden onvergetelijke rondleiding gehad o.l.v. van twee enthousiaste gidsen. Alice was ook bereid mee te denken over het budget dat we hadden. We kwamen ook nog even langs ons huis aan de Amstelkade en werden keurig op de feestplek afgezet. Onze gasten hebben het er nu nog steeds over. Geweldig. 

Annet Weitering en Cas Schonagen

 

Mevrouw, Mijnheer,

In 2019 heeft de Orde van den Prince haar gewestdag georganiseerd in museum Het Schip. De negentig aanwezigen waren onder de indruk van dit verrasend museum met een prachtige presentatie over de Amsterdamse School en de volkshuisvesting. Ook de interessante lezingen en de busreis door het Amsterdam van de Hollandse school  werden bijzonder gewaardeerd. En dit alles was mogelijk dankzij onder andere de inzet van het bestuur en de vrijwilligers van het museum, waarvoor onze dank.

Vriendelijke groeten,

Paul Michielsens 

 

Beste directie van Het Schip,

Het Schip is het meest prominente gebouw van een unieke wijk in Amsterdam. Ik vind het belangrijk om aan leerlingen van onze school (Het 4e gymnasium) te laten zien hoe dit deel van de stad ontstaan is, een verhaal dat op dit moment in de geschiedenis van onze stad actueler is dan ooit; Amsterdam moet de rijke traditie van sociale woningbouw koesteren, sterker nog, er zouden wel weer wat meer socialistische paleizen à la Het Schip gebouwd mogen worden!

Met vriendelijke groet,
Anne Veenstra
(Docent)


Geachte directie,

De afgelopen jaren heb ik enkele malen met veel plezier museum Het Schip bezocht. Het geeft niet alleen een prachtig overzicht van de Amsterdamse School qua architectuur, minstens zo boeiend is de historie van de volkshuisvesting voor de arbeidersklasse. Graag spreek ik hierbij mijn steun uit aan U.C.A. de Jong. Op zaterdag 18 mei 2019 organiseerden wij als Vlaams-Nederlands taal- en cultuurgenootschap ‘Orde van den Prince’ (afdeling Amsterdam) samen met Museum Het Schip een dag over de Amsterdamse School. Fantastisch geslaagd met (bijzonder boeiende) lezing, museumbezoek binnen en buiten en rondrit door Amsterdam. Catering tussendoor was prima. Onder de circa honderd deelnemers, meest van buiten Amsterdam, verscheidene architecten waaronder een die nauw betrokken was bij de restauratie van het Centraal Station. Eenieder was onder de indruk en heeft zeer genoten. Mede ook door de sfeervolle setting van het museumcomplex èn niet in de laatste plaats de betrokken en liefdevolle verhalen van de medewerkers van het Museum.Een museum dat een stukje ziel van die stad aan de Amstel bevat! Dat mag gekoesterd worden!

Rob van de Kamp
Voorzitter Orde van den Prince Amsterdam

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met ongeloof reageer ik op het bericht dat de gemeente U een subsidie voor uw museum wil onthouden.
Het Schip is een uniek museum dat een belangrijke richting in de stedebouwkunst belicht. Een school die nog wel de naam van onze stad gekregen heeft.
De bouwkunst van de Amsterdamse School is een sieraad van en voor onze stad en tot ver in het buitenland bekend.
De Amsterdammers zèlf zijn er helaas minder mee bekend en dat is wellicht de reden dat de gemeente u de subsidie wil onthouden. Vorig jaar heb ik alle bewoners van ons appartementsgebouw meegenomen naar het museum en u heeft daar een bijzondere rondleiding gegeven die zeer in de smaak viel. Het dagje uit kon daarna eigenlijk niet meer kapot. Ik pleit bij deze voor het behoud van uw museum en voor behoud van de
subsidie van de gemeente.

met vriendelijke groet,
T. Bloothooft, huisarts in ruste

Beste mensen van Museum Het Schip,

Persoonlijk hebben mijn zus en ik genoten van ons bezoek aan Het Schip een paar jaar geleden, van de kleine maar o zo mooie collectie in het museumcentrum zelf, maar niet minder van de heldere rondleiding in en om het gebouw. Vooral het gedeelte over de ontwikkeling van de eerste ontwerpen voor de Amsterdamse School was een openbaring voor ons. In een volgend bezoek met vriendinnen leerden we weer andere zaken over architectuurontwikkelingen. Als docent Nederlands als Tweede Taal ben ik daarna nog een paar maal geweest. De groepen buitenlandse studenten waren niet minder enthousiast. Zij waren vooral geïnteresseerd hoe arme Amsterdammers rond 1900 leefden en in de zorg voor de arbeiders, en de nieuwe behuizingen. De rondleidingen werden voor hen enigszins aangepast, wat we zeer waardeerden.
Het Schip is kortom een mooi museum dat uiteenlopende groepen mensen een deel van de Amsterdamse geschiedenis laat zien op een aantrekkelijke manier. Mijn cursisten en ik werden er oprecht blij van! Laten we hopen het Het Schip nog heel lang kan bestaan.

Hartelijke groet, Rianne Tamis
 

Met de familie hebben wij een prachtige dag gehad in uw museum. Wij kenden uw museum en vonden het een ware ontdekking! Prachtig gebouw en interessante rondleiding. Zondag 16 augustus jl. Vertrokken wij op de fiets vanuit Haarlem naar uw museum. Het weer was onverwachts prima. Na een koffieshop in Halfweg waren we om 12.00 uur in uw museum. De permanente expositie en die van Bruno Taut waren boeiend. Op verzoek heeft u voor ons op de binnenplaats een paar tafels gedekt. Een ware verrassing! Lekkere broodjes. Daarna de door ons geboekte rondleiding van 14.00 tot 15.00 uur. Zeer interessant met een bezoek aan het prachtige postkantoor en een modelwoning. Gevoed door al dit moois fietsten we voldaan naar Haarlem. Nog veel dank. Onze dag kon niet stuk met een borrel bij het gemaal in Halfweg en diner thuis.


Beste raadsleden een andere subsidiënten, 

Het zou te erg zijn als museum Het Schip zou verdwijnen. Die anderhalve ton moet er komen. Er is al te veel kaalslag in de cultuursector. Het Schip is zo'n heerlijk museum - alleen het gebouw en de omgeving al. En de wonderbare rondleidingen die ze organiseren, o.a. in het bijzondere Scheepvaarthuis (nu Amrath hotel), iets verderop in Amsterdam. 
Directeur Alice Roegholt is zeer erudiet en toegewijd en wat hebben ze daar veel kennis ontwikkeld en mooie tentoonstellingen en boeken gemaakt over de Amsterdamse School. Een stijl overigens die staat voor emancipatie van werkende mensen en volkshuisvesting begin vorige eeuw. Een stijl die uniek is in de wereld en door veel mooie samenwerking tussen architecten, kunstenaars en overheden tot stand kwam. Steun alstublieft het mooie en interessante Museum Het Schip en laat dit alles niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet, Helmi Goudswaard


Lieve mensen,

Het voortbestaan van het Museum Het Schip is belangrijk, het toont de ontwikkeling van een roemruchte architectuurontwikkeling en de opkomst van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, daarom is Het Schip het toonbeeld van de ontwikkeling van een stad en een deel van de bevolking van Amsterdam en dat verdient gespaard en getoond te worden.
Dus onze steun hebben jullie.

Peter Weeda
Kees van Twist (oud-directeur van het Groninger Museum)


Met veel plezier heeft onze organisatie, Kunst in Zicht Groningen (kunsteducatie) Museum Het Schip bezocht. Een verassend museum met een prachtige presentatie over de Amsterdamse School en de volkshuisvesting. Enthousiaste gidsen hebben ons rondgeleid door het schitterende gebouw en door de Spaarndammerbuurt. Een prachtige manier om kennis te maken met de ambachten die in de tijd van de Amsterdamse School tot de bijzondere bouw en sierkunst hebben geleid. Het is een schande dat dit wereldberoemde culturele erfgoed door bezuinigingen niet meer de aandacht krijgt die het verdient. 

Stichting Kunst in Zicht Groningen 

 

Beste mensen,

Museum Het Schip vinden wij een belangwekkend en interessant museum, waar aandacht wordt besteed aan de voor Amsterdam zo belangrijke stroming ‘De Amsterdamse School’.
Het museum besteeds veel aandacht aan (ook individuele) rondleidingen en geeft workshops om de ambachten uit die tijd niet te vergeten.
Wij willen blijven komen!

Vriendelijke groet,
Ria Rottier


Met veel plezier hebben wij Museum Het Schip bezocht. Een verassend museum met een prachtige presentatie over de Amsterdamse School en de volkshuisvesting. Met vele rondleidingen en activiteiten zoals lezingen en workshops om kennis te maken met de ambachten die in de tijd van de Amsterdamse School tot de prachtige bouw en sierkunst hebben geleid.  


Met vr gr
Renee van Tuyll


Geachte directie,

Het Amsterdamse Museum ’t Schip is een schatkamer van kennis, beeldmateriaal en attributen over architectuur en aanverwante kunst uit de periode 1915-1935 in Nederland en daarbuiten.
Prominent is de plaats van de architectuur van de Amsterdams School, terecht want dat is een wereldwijd betekenisvolle kunststroming.
In het museum heerst een grote betrokkenheid bij alle medewerkers, erop gericht om de bezoekers zo leerzaam mogelijk te informeren over deze bewogen periode in de geschiedenis van de vorige eeuw.
Ik zelf heb Alice Roegholt’s bevlogenheid ervaren bij de voorbereiding van de expositie Amsterdamse School in West Brabant, specifiek rond het werk van de Roosendaalse Amsterdamse School architect Jac. Hurks in het Tongerlohuys te Roosendaal.
Als bezoeker van ’t Schip ervaar je de overweldigende hoeveelheid goed gedocumenteerde informatie die beschikbaar is. Deze moet onderhouden en uitgedragen worden om de geschiedenis van deze bijzondere kunstrichting te begrijpen en herkennen.
Dit alles mag niet verloren gaan vanwege de enorme betekenis ervan tot ver buiten onze grenzen.
’t Schip moet blijven, voor Amsterdam, voor Nederland, voor iedereen.

Vic Wendel, Roosendaal

 

Het Schip is een prachtig museum met een onmisbare collectie mbt de Amsterdamse School. Het is onvoorstelbaar te denken dat dit niet in Amsterdam zou bestaan.Ik heb al vele malen daar prachtige tentoonstellingen gezien. Het bezit een schat aan informatie in de collectie. Behoud het Schip voor Amsterdam en de wereld.

Jullie zijn een prachtig museum. Met veel plezier heb ik er rondgewandeld en met verbazing gekeken naar de indrukwekkende vormgeving tot in het kleinste detail. Ik hoop dat deze kennis ook aan de nieuwe generaties getoond zal kunnen worden. En dat het velen inspiratie zal bieden.

Het is een onmisbaar museum voor heel Nederland en de kennis van de Amsterdamse School.

Veel succes!!!
Margriet Noordergraaf

 

Hallo,

Met veel plezier hebben wij, reünisten van onze studie geneeskunde in Rotterdam, Museum Het Schip bezocht. Met een geweldige rondleiding kon ik, wonend in Amsterdam, mijn vrienden die verspreid over Nederland wonen, de Amsterdamse School en de volkshuisvesting laten zien. Het museum is het middelpunt van een wijk waar niet veel mensen van buiten de stad komen. Het was dan ook voor de meesten van hen een leuke verrassing. Het museum is een verborgen schat die we niet kwijt moeten raken.

Met vriendelijke groet,
Anke van Dam


Ik bezocht vorige maand Museum Het Schip. Het zou erg jammer zijn als dit museum zou moeten sluiten omdat de exploitatiekosten niet meer op te brengen zijn. Hierbij wil ik de petitie tekenen om dit niet te laten gebeuren.

Heske Kannegieter