Het Parool: "Kijk, dat reliëf, die ornamenten!"

 Het Parool besteedde op 31 mei aandacht aan nieuwbouw in Amsterdam en keek voor inspiratie naar Het Schip.