Deze webwinkel is van Museum Het Schip en  bedoeld als extra service naar onze bezoekers. De produkten zijn  tijdens openingstijden zonder verzendkosten ter plekke te koop bij Museum Het Schip en Bezoekerscentrum De Dageraad.

De webwinkel van Museum Het Schip heeft de volgende voorwaarden. 

1. Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland (met uitzondering als daarvoor door beide partijen via email of brief aparte afspraken zijn gemaakt)

2. Bestellingen kunnen via de webwinkel slechts tot een maximum van 10 produkten per klant (met uitzondering als daarvoor door beide partijen via email of brief aparte afspraken zijn gemaakt).

3. Bij de webwinkel gelden de wettelijke regels van bedenktijd en terugsturen. De verzendkosten van terugsturen zijn voor de koper en worden niet door verkoper vergoed.

4. Vergoeding  na een klacht vindt slechts plaats na betaling door de koper en als de koper binnen 14 dagen na ontvangst de klacht aan Museum het Schip heeft kenbaar gemaakt en het produkt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht in goede staat heeft teruggebracht.

5. Het aanbod op de webwinkel geldt alleen bij beschikbaarheid. Bij niet meer beschikbaar zijn, zal het door koper betaalde bedrag door Museum Het Schip  volledig worden terugbetaald.

6. De overeenkomst is pas gesloten als door de koper is betaald.

7. Het aanbod is geldig totdat betaald is. Het museum kan ten alle tijden prijzen en produkten aanpassen.

8. Museum Het Schip rekent BTW over de produkten. Het BTW nummer is 805932896B01

9. Museum Het Schip is een non-profit onderneming en aangesloten bij de Kamer van Koophandel: nummer 41217024

10, Klachten over produkten en afhandeling kan bij Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45, 1013 WG Amsterdam. Telefoon 020 6868595 of via: Contact formulier Museum Het Schip

11. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing, ook indien de koper in het buitenland woonachtig is.

Definitie:

De koper is degene die het produkt aanschaft

Verkoper is Museum Het Schip