Locaties

Red Museum Het Schip

Alle hartverwarmende aandacht, steun en initiatieven hebben er mede toe geleid dat door de meerderheid in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen om het ontbrekende subsidiebedrag van Museum Het Schip aan te vullen! Maar we zijn er nog niet.

TEKEN DE PETITIE

Hoek Dageraad, PL Takstraat- Burg. Tellegenstraat

De Dageraad

Achter de golvende gevel van het beroemde volkswoningbouwcomplex De Dageraad, vindt u informatie over de kunst en architectuur van de Amsterdamse School.

Cover Wendingen, Het Schelpennummer, H. Th. Wijdeveld, Roland Holst

Wendingen

Museum Het Schip heeft een interactief digitaal platform voor de Amsterdamse School opgericht. De naam, Wendingen, is ontleend aan het maandblad dat van 1918 tot 1931 de belangrijkste spreekbuis was van de Amsterdamse School.