Locaties

Het Schip

Museum Het Schip bevindt zich in het fantasievolle volkswoningbouwcomplex dat is ontworpen door architect Michel de Klerk. Dit expressionistische woonblok is in 1919 gebouwd voor woningcorporatie Eigen Haard. Door de vorm is het gebouw in de volksmond Het Schip genoemd. Het behoort tot de top van de Amsterdamse School, een stroming in de bouw en sierkunst die zich over heel Nederland verspreidde.

Hoek Dageraad, PL Takstraat- Burg. Tellegenstraat

De Dageraad

Achter de golvende gevel van het beroemde volkswoningbouwcomplex De Dageraad, vindt u informatie over de kunst en architectuur van de Amsterdamse School.

Cover Wendingen, Het Schelpennummer, H. Th. Wijdeveld, Roland Holst

Wendingen

Museum Het Schip heeft een interactief digitaal platform voor de Amsterdamse School opgericht. De naam, Wendingen, is ontleend aan het maandblad dat van 1918 tot 1931 de belangrijkste spreekbuis was van de Amsterdamse School.