Museum Het Schip finalist RAAK Stimuleringsprijs

Museum Het Schip laat bezoekers het verhaal van de Amsterdamse School zien, horen, ruiken en voelen en trakteert tijdens rondleidingen, wandelingen, bustochten en fietstochten op een totaalervaring op de vele plekken in Nederland waar de Amsterdamse School aanwezig is. 

Sociale gelijkheid stond hoog in het vaandel bij de architecten van de Amsterdamse School. Bouwen aan vooruitgang was het uitgangspunt. Tot op de dag van vandaag streeft Museum Het Schip daarom naar toegankelijkheid voor alle doelgroepen in het museum. 

Het museum wil tentoonstellingen, workshops en rondleidingen multi zintuigelijk aanbieden aan mensen met een visuele beperking, zowel kinderen als volwassenen. Voel de gevels golven onder je handen, onderga de bedompte geur van de negentiende-eeuwse krotten en volg de kunstige metselverbanden van de Amsterdamse School door de stad.  

Voor alle bezoekers zijn deze aanpassingen van meerwaarde omdat het aanspreken van alle zintuigen voor iedereen verrijkend werkt. Zo kan elke bezoeker gelijkwaardig deelnemen aan de tentoonstellingen, excursies en workshops. 

Help ons deze plannen te realiseren en STEM OP ONS! 

Stemmen kan tot 30 november 2021