Plan Zuid van Berlage is nu beschermd stadsgezicht. Kom op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober naar Bezoekerscentrum De Dageraad. Lees meer over de activiteiten....

 

Op 5 oktober bood de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de heer Cees van ’t Veen, namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen de bescheiden aan die bij die nieuwe status horen aan de gemeente Amsterdam.

Met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht erkent de rijksoverheid heel expliciet de bijzondere waarden van Plan Zuid. Het rijk wil het mooie gebied graag behouden – ook voor toekomstige generaties. Niet door er een glazen stolp overheen te zetten en elke verandering af te wijzen. Het gaat erom afspraken te maken met de gemeente en de bewoners en eigenaren over de omgang met de bijzondere waarden in het gebied. Ontwikkelingen die passen in de historische omgeving, blijven mogelijk en kunnen bijdragen aan het duurzaam behoud van de unieke kenmerken van Plan Zuid.

Het verslag van de Rijksdienst over Plan Zuid geeft meer informatie over de aanwijzing tot beschermd Stadsgezicht. Lees meer....