Bruno Taut, Glashaus, Bildarchiv Foto Marburg

Verwacht: Bruno Taut

De Duitse kunstenaar, architect en stedenbouwkundige Bruno Taut (1880 - 1938) was een van de belangrijkste figuren van het expressionisme. Hij stond bekend om zijn utopische fantasieën en rijkelijk kleurgebruik.
Taut onderhield veel contact met Nederlandse architecten en is meerdere malen gepubliceerd in Wendingen, hèt tijdschrift van de Amsterdamse School. Daarnaast reisde hij naar Japan, Rusland en Turkije. Wereldwijd deelde hij zijn ideeën over bouwen, wonen en leven.

De bewondering voor Taut is nog altijd groot en overschrijdt de Duitse grenzen, wat blijkt uit de benoeming van UNESCO. Vier van zijn wijken in Berlijn hebben sinds 2008 een werelderfgoedstatus. In navolging van Taut is de Regenboogbuurt (1998) in Almere gebouwd, die met felle kleuren is gebaseerd op Tauts arbeiderswijken in Berlijn en Maagdenburg. In de tentoonstelling zal een bijzondere aandacht uitgaan naar deze wijk.

Naast de tentoonstelling zal een uitgebreid programma worden samengesteld met onder andere een bustocht naar de Regenboogbuurt en lezingen van architecten en architectuurwetenschappers. Ook voor kinderen zullen er op maat gemaakte Taut-workshops en -rondleidingen te volgen zijn. Vanaf zomer 2019 zullen er al verschillende activiteiten plaatsvinden. De tentoonstelling staat gepland voor het najaar van 2019.