Dieste Jos Tomlow

Kerstival: Constructieve ontwerpmethodes in de organische architectuur - Antoni Gaudí en Eladio Dieste

Startlocatie: Het Schip

Hoe ontwierp Gaudí constructief? En hoe lukte het andere bollebozen, met eendere methodes iets unieks voort te brengen? Werk van Heinrich Hübsch, Alessandro Antonelli, Carl-Anton Henschel uit de negentiende eeuw wordt gepresenteerd, gevolgd door voorbeelden van Josep-Maria Jujol, Heinz Isler en Frei Otto uit de vorige eeuw.

Een Nederlands accent wordt gezet bij de ontwikkeling van het gemetseld baksteengewelf naar de koepelschaal van gewapend beton door het constructief talent Pierre Cypers, zijn zoon Joseph, kleinzoon Pierre en Jan Stuyt, in samenwerking met de bouwkundig ingenieur Jan Gerko Wiebenga. Michel de Klerks virtuoze vormgeving met baksteen in de Amsterdamse School ontwikkelde zich na zijn leerjaren bij Cuypers' neef Eduard Cuypers. De Klerk vervaardige een portrettekening van Pierre Cuypers voor diens 90ste verjaardag als teken van zijn diepe bewondering.

Een derde deel van de voordracht gaat over de organische moderne vormenwereld van Eladio Dieste (1917-2000). De ingenieur uit Uruguay zocht de vormgeving van zijn baksteenschalen – eender als Gaudí – in de physiek en in complexe geometrie.

Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow, 1951 geboren in Roermond, woonachtig te Zittau, Duitsland. Hij is medeoprichter van de Gaudí Groep Delft, die op initiatief van Jan Molema 1976 zijn aanvang nam. Na zijn afstuderen op Bouwkunde aan de TU Delft – met een constructieve analyse van de Sagrada Familia en een museumontwerp – nam hij 1982 deel aan de reconstructie van Gaudí’s hangmodel, met Rainer Graefe, Frei Otto en Arnold Walz. Daarover promotie in 1986, promotoren Frei Otto, Jürgen Joedicke. Als deskundige van gewelven werd hij betrokken bij de afbouw van de Santuari de Montserrat, een kerk in het Katalaanse Montferri naar ontwerp van Gaudí‘s medewerker Josep Maria Jujol (1999). Met Eladio Dieste en Felix Candela hield hij interviews over hun ontwerpmethodes. Van 1995 tot 2017 was hij hoogleraar Grundlagen der Gestaltung und Denkmalpflege aan de Hochschule Zittau/Görlitz, in Saksen.