Tentoonstelling in het postkantoor

Grenzeloze inhoud

Van 19 maart t/m 3 oktober 2021 toont Museum Het Schip in samenwerking met de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage, specialisatie Contemporary Art, aan de Universiteit van Amsterdam het kunstproject 'Grenzeloze inhoud'.

Dit kunstproject werd in 1983 geïnitieerd door de Nederlandse Kunststichting (NKS). Ontwerper John den Besten ontwierp twaalf transparante koffers, waarna kunstenaars door het hele land werden opgeroepen ideëen te ontwikkelen voor het vullen van deze koffers. Overkoepelend thema werd 'De Reis'. De kunstenaars werden beperkt door de grootte en parallellogramvorm van de koffer, en de materialen waarvan de koffer gemaakt was (een gelast metalen frame en transparant plastic folie).  

Uit 100 inzendingen werden twaalf kunstenaars gekozen die de opdracht kregen een koffer te vullen: Klaus Peter Boegel, Boudewijn Corstiaensen, Michael Gibbs, Theo van de Goor, Heinz Georg Holtappels, Ronald in ‘t Hout, Ko de Jonge, Wijo Koek, Bob Lens, Johan Oskam, Flavio Pons and Roel QoQo. 

De koffers van Grenzeloze Inhoud maken deel uit van de rijkscollectie die in beheer is bij de RCE. In augustus 2019 zijn de twaalf koffers voor educatieve doeleinden overgebracht naar het Ateliergebouw in Amsterdam. Eerstejaars masterstudenten van de opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage (specialisatie Contemporary Art) van de Universiteit van Amsterdam werden gevraagd om de twaalf koffers van Grenzeloze Inhoud te conserveren en restaureren als onderdeel van hun eerstejaars programma. Het doel was om de kunstwerken te conserveren tot een mate van stabiliteit die geschikt is voor toekomstige tentoonstellingen, zodanig dat de fysieke integriteit behouden blijft en de oorspronkelijke intenties van de kunstenaars inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor het publiek. Hiervoor hebben zij de kunstenaars of hun nabestaanden geïnterviewd. Geen kunstenaar werkt immers zonder intellectuele bagage, maar met een koffer vol herinneringen, verlangens, ideeën en idealen. 

De transparante koffers worden tentoongesteld in het postkantoor van Museum Het Schip, waar ze staan in een entourage van de postverzendingen die juist zijn aangekomen of gaan vertrekken. U kunt de tentoonstelling bekijken tijdens de bezichtiging van het postkantoor.

In mei 2021 publiceerde de RCE een uitgebreid artikel over het project in de Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Grenzeloze inhoud verhalen uit een bagagedepôt klein
De tentoonstellingscatalogus uit 1983 van de Nederlandse Kunststichting had de titel 'Grenzeloze inhoud : verhalen uit een bagagedepôt'

 

 

 

 

University of Amsterdam Conservation and Restoration

 logo cultureelerfgoed