De Amsterdamse School en Indonesië

De Amsterdamse School is in grote mate beïnvloed door de architectuur in het voormalige Nederlands-Oost Indië, het tegenwoordige Indonesië. De ambachten uit Indonesië stonden bij Nederlandse kunstenaars en architecten hoog in aanzien en heeft bij hen tot veel inspiratie geleid, onder andere bij de peetvader van de Amsterdamse School, Eduard Cuypers. Nederlandse architecten bouwden in Indië en invloeden daarvan sijpelden door in de Nederlandse bouw- en sierkunst, met name die van de Amsterdamse School. In het najaar van 2022 besteedt Museum Het Schip aandacht aan deze bijzondere interactie.