Deze lezing in Amsterdamse School Museum Het Schip gaat over architectuur van de Amsterdamse School in Nederlands Indië en dan met name over expressieve bouw van ziekenhuizen.

Sprekers: Constant van Nispen; ‘Eduard Cuypers’ in Nederland’Obbe Norbruis; ‘Eduard Cuypers in Indië’ Frank Burger; ‘In de voetsporen van Eduard Cuypers’

Het eerste kwartaal 2018 verschijnen twee publicaties over een onbekend hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het eerste boek gaat over Eduard Cuypers (1859-1927) die aan het eind van de 19e eeuw succesvoller opereerde dan zijn collega en leeftijdgenoot Berlage. Hij was een jongere neef van Pierre Cuypers – de man van het Rijksmuseum- en noemde zijn bureau Ed.Cuypers. Hij had neus voor talent en trok onder andere de jeugdige Joan van der Meij, Piet Kramer, Michel de Klerk en talloze andere creatieve jongeren aan, waardoor zijn bureau beschouwd wordt als bakermat van de Amsterdamse School. Omdat zijn ontwerpmethode niet paste in de geschiedschrijving van de moderne architectuur, werd hij doodgezwegen. Zijn gebouwen kregen, door professionals onbegrepen, het etiket ‘eclectisch’, wat niet rationeel en dus ‘fout’ betekende. Om dit voor hem benauwende klimaat met ‘schoonheidscommissies’ en regelgeving te ontvluchten, concentreerde Eduard Cuypers zich meer en meer op de school- en ziekenhuisbouw . In Indië kwamen door Cuypers en zijn opvolgers vijf ziekenhuizen tot stand, die door Obbe Norbruis in  kaart zijn gebracht. Hij besteedt in zijn lezing aandacht aan ziekenhuizen in; Batavia, Djokjakarta, Bandoeng, Soerabaja, Palembang en Makassar. ’ Constant van Nispen houdt een lezing over de betekenis van Eduard Cuypers als ziekenhuisarchitect in Nederland. Frank Burger gaat in op de huidige ziekenhuisbouw. Hij geeft leiding aan het Architectenbureau a/d Amstel en doet dat in het voetspoor van Eduard Cuypers.

16 februari 2018: ‘100 jaar expressieve ziekenhuisbouw’
Constant van Nispen; ‘Eduard Cuypers’ in Nederland’
Obbe Norbruis; ‘Eduard Cuypers in Indië’
Frank Burger; ‘In de voetsporen van Eduard Cuypers

Plaats: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45.

Toegang €15 en met MK 2.50  homemade maaltijdsoep met heerlijk brood en rondleiding €10

Reserveer via ons reserveringssysteem

 

Lees meer:  Slotsymposium op 16 maart 2018

Reserveer: Symposium 'Ontwerpen voor de Oost" 16 maart in de Zuiderkerk, reserveer hier uw kaartje


 Foto: Djokjakarta, prinses Juliana Gasthuis door Eduard Cuypers